Awemak Academy

Brona Chwastownik „THOR BC60”

Wiemy jak duże znaczenie ma w obecnych czasach ekologia i właśnie, dlatego nasi inżynierowie zaprojektowali bronę chwastownik „Thor”

Brona chwastownik „Thor” zaprojektowana została z myślą o ekologicznej uprawie. Pozwala zarówno na pracę na polach uprawnych jak i na całoroczną rekultywację intensywnie eksploatowanych użytków zielonych. Dzięki swej segmentowej konstrukcji maszyna jest w stanie idealnie dopasować się do kształtu terenu, na którym pracuje pozwalając użytkownikowi na równomierną i stabilną uprawę w całym spektrum jej szerokości roboczej. Thor składa się z trzech sekcji roboczych, z których każda w razie konieczności może pracować oddzielnie.

Pierwsza sekcja to włóka, której zadaniem jest wyrównanie kretowisk i buchtowisk oraz równomierne rozprowadzenie materiałów organicznych (np. krowich łajn, nawozu w formie obornika).

Druga sekcja składa się z dwóch rzędów zębów sprężystych o średnicy 12mm idealnie nadających się do prac polowych, aeracji łąk a przede wszystkim likwidacji starej darni i chwastów.

Ostatnią, trzecią sekcją są trzy rzędy mniejszych zębów sprężystych o średnicy 9mm. Sekcja ta wyposażona została w hydrauliczną regulacje wysokości pracy dzięki czemu pozwala użytkownikowi na dynamiczną zmianę zastosowania maszyny. W dowolnym momencie użytkownik może zwiększyć lub zredukować siłę docisku sekcji, a w razie konieczności całkowicie wyłączyć ją z użytkowania. Ten zakres regulacji pozwala również na pracę wyłącznie z wybraną sekcją. Funkcja ta przydatna jest w szczególności gdy nie jest konieczna intensywna ingerencja przedniej sekcji zębów lub gdy nadmiar zebranych resztek roślinnych zaczyna utrudniać pracę poprzez zapychanie się tylnych rzędów zębów.

Zadaniem trzeciej sekcji podczas prac polowych jest likwidacja chwastów już w fazie ich kiełkowania i wzrostu, natomiast podczas prac z użytkami zielonymi sprawdza się doskonale oddzielając glebę od wyrwanej przez poprzednie dwa rzędy większych zębów sprężystych darni.

Zastosowanie tych dwóch różnych sekcji zębów sprężystych sprawia, że maszyna staje się wszechstronna.

Konstrukcja maszyny przystosowana jest do pracy z siewnikiem pneumatycznym, który służyć może do siewu, podsiewu oraz nawożenia podczas jednego przejazdu maszyny optymalizując proces produkcji roślinnej, a kontrola nad różnorodnością pożądanych gatunków roślin na łąkach staje się przez to łatwiejsza.

Walorem dodatkowym naszej maszyny jest jej konstrukcja, która już w zalążku swej koncepcji miała na celu zaprojektowanie w pełni wszechstronnej i użyteczniej maszyny dla każdego rolnika.

Nasi konstruktorzy stając na wysokości powierzonego im zadania wybrali najlepsze dostępne na rynku rozwiązania techniczne, poprawiając ich działanie i unowocześniając konstrukcje. Działania te w połączeniu z dbałością o nowoczesny design pozwoliły nam na opracowanie i wyprodukowanie nowoczesnego chwastownika, jakim jest bez wątpienia Thor BC60 firmy AWEMAK.

Nad projektem pracowali absolwenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Specyfikacja THOR BC60 :

Walory produktu: